Sonntag, 10 März 2013 15:32

Açıköğretim Lisesi - AÖL

geschrieben von 
Artikel bewerten
(1 Stimme)

AÖL Nedir ?

Açıköğretim Lisesi  herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen  kişilere, okula devam mecburiyeti olmadan, kendi kendilerine çalışarak yarıda bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst okula gidebilme olanağının  sağlamaktadır. 

Bu programı başarı ile bitirenlere Lise diploması verilmektedir. Bu lise diploması ile YÖS , YÇS veya ÖSS sınavlarıında başarılı olanlar  Türkiye’de  üniversitelerde okuyabilirler.

AÖL BATI AVRUPA PROGRAMI (Türkçe)
AÖL BATI AVRUPA PROGRAMI (Almanca)

AÖL'e kimler başvurabilir?
Açık öğretim Lisesine aşağıdaki eğitim durumunda olanlar başvurabilir.
 • Hauptschule mezunları
 • Realschule mezunları
 • Abituru yarıda bırakanlar
 • Türkiye‘de ilköğretim veya ortaokulu bitirenler
 • Türkiye‘de Genel  Liseyi yarıda bırakanlar
AÖL Başvuru İşlemleri

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı için başvurular her yıl Ağustos ve Eylül ayları içerisinde yapılmaktadır.Kesin kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesin Batı Avrupa Bürosu tarafından açıklanır.

Başvuru formunu Anadolu Üniversitesinin www.anadolu-uni.de adresinden temin edilebilir. Bu formda kişinin kimlik, adres ve öğrenim durumuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Açık Öğretim Lisesine ara sınıftan başvuru yapanlar yani Hauptschule Mezunları,Real Schule Mezunları veya Abitur’u yarıda bırakanlar  bu forma ilave olarak öğrenciye ait Denklik Belgesi gerekmektedir. AÖL Batı Avrupa Programına kayıt yaptıran öğrenciler bu 2011-2012 öğretim yılı  için başvuru ücreti 415€ ödemeleri gerekmektedir.Bu ödemenin yapıldığına dair makbuz başvuru formu ile beraber gönderilir.

Kayıt için gerekli belgeler:

 1. Başvuru Belgesi
 2. Öğrenim  Belgesi (İlköğretim veya Ortaokul diploması,Türkiye’de Lisenin ara sınıfından ayrılanlar Tasdikname ve Öğrenim Belgesi,Yurtdışında okuyanlardan Denklik Belgesi) Asılları.
 3. Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
 4. Adaya ait iki adet resim
 5. Öğrenim Gideri Ödeme Banka Dekontu
Kayıtları için Denklik İşlemleri

Denklik Belgesi, Açık Öğretim Lisesine başvuru yapmak isteyen öğrenciler için gereklidir.

Bu  Denklik Belgesi için öğrencinin son üç yıla ait birinci ve ikinci dönem karneleri gerekmektedir. Bu karnelere  bakılarak öğrencinin Türkiye şartlarında hangi okul seviyesine denk olduğu belirlenir. Bu belgeyi yurtdışında T.C. Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir. Denklik için gerekli belgeler:

 1. Denklik Beyannamesi( Eğitim Ataşeliklerinden temin edilir)
 2. Öğrencinin son üç yıl içinde almış olduğu birinci ve ikinci dönem karneleri( bu karnelerin asılları ile Ataşeliğe gitmek gerekir.)
 3. Öğrenciye ait kimlik ya da Pasaport

Denklik İşlemleri Kılavuzu

Ders Geçme ve Kredi Sistemi

Açıköğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. 2009-2010 yılından itibaren yılda üç dönemsınav yapılacaktır.

Bu sistemde öğrenci sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya onun yerine başka bir ders alır.Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden toplam 30 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler için bu derslerden zorunluluk kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını dolduramaz iseler, muaf olunan dersi yeniden veya sorumlu oldukları seçmeli derslerden ders verilir. AÖL Yurtdışı Programında, seçmeli derslerin verilmesi, öğrencilerin öğretim yılı başındaki tercihleri dikkate alınarak yapılır. Zorunlu derslerdeki başarı durumu, dönem kredisinin 30 ile sınırlı olması, bu derslerin atanmasında değişiklik yapılmasını zorunlu kılabilir. Liseye yeni başlayacak konumunda olan öğrenciler için mezuniyet kredisi 192 dir. Bu öğrencilere bir dönemde maksimum 30 kredilik ders verilir. 

Ara sınıftan başvuru yapan öğrenciler belirli sayıda krediden muaf tutulurlar. Bu muaf tutmada sayılar farklılık arz edebilir. Bunun sebebi her öğrencinin sahip olduğu karneler farklıdır. Bu karnelerde almış olduğu dersler bulunmaktadır. Bu farklılıklardan dolayı ders atamalarında farklılıklar oluşabilir. Realabschluss’la   başvuru yapan bir öğrenciye ortalama 80 kredi veriliyor. Mezun olması için 112 krediye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunu da normal şartlarda (her dönem girdiği sınavlarda başarılı olduğu takdirde) dört dönemde başarabilirler. Hangi öğrenciye hangi dersi atanacağına Açık Öğretim Lisesi karar verir.

Genel Kültür Alan Dersleri
4 Yıllık alansız ( alan yok) sistemine ait dersler

Ders Kitapları

AÖL Yurtdışı Programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin kitapları öğrencilere AÖL  tarafından gönderilir. Kitap içerikleri aşağıdaki  adresten ulaşılabilir.

Gelesen 9937 mal Letzte Änderung am Sonntag, 10 März 2013 16:15